ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ปลูกต้นไม้
19 ส.ค. 65 ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  พ.ษ.  2565  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565 
ปทุมธานี-องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตึกลูกเต๋า
11 ส.ค. 65 กิจกรรมลงนามถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษานักเรียน และบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษานักเรียน และบำเพ็ญประโยชน์
ห้องประชุมสกุลดิษฐ์ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม การแต่งกาย เสื้อโรงเรียนลายขอสีน้ำเงิน