รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
147 หมู่ที่ 12   ตำบลแหลมรัง  อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5603-9780 เบอร์แฟกส์ 0-5603-9780
Email : laemrangwit@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :