ภาพกิจกรรม
โครงการแหลมรังร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม นำโดยนางสาวศิรินาฏ เจาะจง ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการแหลมรังร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลแหลมรัง ทั้งนี้นายมนัส ชมพูพื้น ปลัดอาวุโส อำเภอบึงนารางให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ นายสมพงษ์ โตเนียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ให้เกียรติกล่าวรายงานและพบปะพูดคุยกับนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2565,23:10   อ่าน 102 ครั้ง