กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศรชัย พลแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเกียรติศักดิ์ บังน่าน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1