กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิไลวรรณ ปุ่นพันปี
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2