ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการเรียนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind mapping) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,23:43  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..